November 21, 2011

hokkaido 2010

 1. 04 Jul - SIN > NRT > CTS > Sapporo
 2. 05 Jul - Sapporo (Odori Park, Maruyama Park, Hokudai, Sapporo TV Tower) > Wakkanai
 3. 06 Jul - Wakkanai > Rebun-to (Kafuka, Shiretoko, Motochi, Momoiwa, Funadomari)
 4. 07 Jul - Rebun-to (Sukoton-misaki, Gorota-misaki, Tetsupu, Nishi-uedomari, Sukai-misaki, Hamanaka, Kushu-ko, Funadomari)
 5. 08 Jul - Funadomari > Kafuka > Rishiri-to (Kutsugata, Oniwaki, Yamunai-sawa)
 6. 09 Jul - Rishiri-to (Numa-ura, Otatomari-numa, Minamihama, Senhoshi-misaki, Kutsugata)
 7. 10 Jul - Kutsugata > Oshidomari > Wakkanai > Asahikawa > Bibaushi
 8. 11 Jul - Bibaushi (Shikisai-no-oka) > Miyama-toge > Bibaushi (Kanno farm) > Nakafurano
 9. 12 Jul - Nakafurano (Saika-no-sato Sasaki, Nakafurano forest park, Farm Tomita)
 10. 13 Jul - Nakafurano > Asahikawa > Asahidake Onsen
 11. 14 Jul - Asahidake Onsen > Sugatami > Asahidake > Asahidake Onsen
 12. 15 Jul - Asahidake Onsen > Sugatami > Susoaidaira > Asahidake Onsen
 13. 16 Jul - Asahidake Onsen > Asahikawa > Sapporo > Minami-Otaru (Sumino-e matsuri)
 14. 17 Jul - Otaru > Sapporo
 15. 18 Jul - Sapporo (Hakko-gakuen) > CTS > NRT > SIN

No comments: